Giới Thiệu về nhân vật Đường Ưng

Đường Ưng:

Tang Ying, người được gọi là Sky Fountain Sword, sử dụng kiếm thuật vô cùng bí ẩn, điêu luyện. Anh ấy thậm chí có thể trao đổi đòn đánh với một số chuyên gia từ thế hệ cũ. Có thể gọi họ là tốp trẻ của thế hệ trẻ khu vực phía Bắc. [1]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *